Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief Stichting EHS: september 2022

Nieuwsbrief Stichting EHS: september 2022

‍Nieuws - opinie - agenda - Stichting Elektrohypersensitiviteit            bekijk online  

 

Nieuwsbrief september 2022

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen?

Meld je hier aanVan het bestuur

Landelijke EHS dag 2022

Op 3 september wordt de Landelijke EHS Contactdag gehouden in de Brasserie van Landgoed Schovenhorst te Putten, zaal De Werkstee. Thema van de dag is het Europees Burgerinitiatief Stop 5G Stay connected but protected. Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan via deze link. Hier vind je ook meer informatie over de locatie, deelnamekosten en het programma.

 


Europees Burgerinitiatief 'Stop 5G'

Nog niet gestemd? Breng dan nu je stem uit!

Er kan nog steeds gestemd worden op het Europees Burger Initiatief. In dit burger initiatief vragen we betere regelgeving op het gebied van draadloze communicatie om zo onze gezondheid, het milieu en onze privacy te beschermen. Op dit moment zijn er bijna 35 duizend stemmen binnen. Heb jij nog niet gestemd? Doe dit dan nu en klik op deze link. Jouw stem kan het verschil maken!

 

Maak promotie door folders te verspreiden

Je kunt ook nog steeds folders bestellen bij Stichting EHS om het Europees burgerinitiatief te promoten. Stuur hiervoor een mail naar info@stichtingehs.nl en geef aan hoeveel folders je graag wilt ontvangen. Downloaden van de folders en flyers kan ook via deze link.

 

Korte promotie video

Om het Europees Burger Initiatief Stop 5G Stay connected but protected te promoten heeft SafeTech International een promotiefilm (4:43 minuten) gemaakt. Bekijk deze video hier. Er bestaat tevens een ontwerp rechtshandeling voor het Europees Burger Initiatief. Ben je daar in geïnteresseerd, klik dan op de volgende link.

 


Boeken en video's

Internationale bijeenkomst van mensen met EHS

Op zaterdag 18 juni 2022 vond in het Zuid-Belgische Rièze een Internationale Bijeenkomst van Stralingsgevoeligen plaats. Tijdens dit evenement werd de video “De andere burn-out” gelanceerd. Een erg goede film over EHS (14:08 minuten). Lees hier het verslag van de bijeenkomst en bekijk er ook de film.

 

Hoe stralend zit jij erbij? Wat ze je niet vertellen over kunstmatige elektromagnetische velden

Hoe stralend zit jij er bij? door Kirsten Kersten (2022) is een makkelijk leesbaar boek dat met een relatief gering aantal pagina's een verrassend breed overzicht geeft. Het maakt je bewust van de hoeveelheid en de invloed van kunstmatige elektromagnetische velden in je dagelijks leven. Lees meer en bestelinfo via deze link.

 

5G: een revolutie, maar waar leidt die naartoe?

Dit boek is een bundeling van 12 artikelen die tussen januari en juni 2022 verschenen zijn in De Andere Krant. De artikelen bespreken 5G vanuit verschillende invalshoeken. Samenstelling Sylvia Slegers. Lees meer en bestelinfo via deze link.

 


Ervaringsverhaal

Verminderen van stralingsklachten in de auto

Sigrid de Jong stuurde ons het volgende ervaringsverhaal:

“Ik heb een aardingsbandje in de auto laten monteren. Tijdens lange autoritten werd ik moe, ik voelde me soms raar loom en had regelmatig last van elektromagnetische velden. Ik kreeg de tip om te stoppen, uit de auto en met mijn blote voeten … Lees hier verder.

 


5G Rechtszaken

Rechtsgang en wrakingsverzoek door Wilma de Jong

Wilma de Jong doet op Stralingsbewust.nl verslag over haar rechtsgang tegen haar gemeente en KPN. Tijdens de zitting bij de Raad van State op 16 mei werd haar verweerschrift met 470 pagina’s zorgvuldig opgebouwde bewijslast buiten de procedure geplaatst. Ook kon zij de eerste 1,5 uur wegens “digitale problemen” niet aan de zitting deelnemen, en werd getuige-deskundige professor Lennart Hardell niet gehoord. Wilma heeft daarna op 30 mei een heropening aangevraagd van het vooronderzoek en de behandeling. Deze werd afgewezen. Omdat Wilma vindt dat zij aantoonbaar geen eerlijk proces heeft gekregen, heeft ze bij de Raad van State een wrakingsverzoek ingediend. De openbare zitting m.b.t. dit wrakingsverzoek werd op 19 juli gehouden. Lees hier (deel 1) (deel 2) het hele verhaal.

 

Onroerend goed eigenaren aansprakelijk voor gezondheidseffecten van antennes op hun eigendom

Een Duitse rechtbank in Münster oordeelde dat eigenaren van onroerend goed, die ruimte verhuren voor basisstations en masten voor mobiele telefonie, verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Hoewel de straling onder de officiële referentiewaarden ligt, betekent dit niet dat de verhuurder niet verantwoordelijk is voor negatieve gezondheidsgevolgen. Volgens Björn Gillberg van het Zweedse Milieucentrum gelden in Zweden dezelfde verantwoordelijkheidsprincipes. Lees hier het artikel.

 


EHS

Wereld EHS Dag

Ter gelegenheid van Wereld EHS Dag (16 juni 2022) is een video (1:07 uur) gepubliceerd waarin door middel van stemmen het onzichtbare zichtbaar gemaakt wordt. Na de inleiding door Courtney Giardi-Landine spreken de ervaringsverhalen van een groot aantal mensen die elektrogevoelig zijn voor zich. De video is via deze link te bekijken.

 

EHS; wat is het en wat doen we er aan?

Artikel door Hugo Schooneveld in het Vakblad natuurlijke en integrale gezondheidszorg. Hugo legt veel aspecten van de milieuaandoening EHS in een zeer makkelijk leesbare tekst uit. Lees het artikel hier.

 


Wetenschap

Why EHS and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: an overview and medical assessment

Gedegen en erg interessant artikel door Dominique Belpomme en Philippe Irigaray in Environmental Research. De auteurs melden dat EHS vaak samengaat met MCS. Beide aandoeningen zijn een uniek neurologisch syndroom. Ook weerleggen ze dat het ontstaan van EHS een nocebo effect zou zijn. Ze laten zien dat er objectieve pathofysiologische veranderingen en gezondheidseffecten zijn die worden veroorzaakt door de blootstelling aan EMV bij zowel EHS-patiënten als ook bij gezonde proefpersonen. Lees het artikel hier.

 

Evidence for a health risk by RF on humans living around mobile phone base stations: from radiofrequency sickness to cancer

Artikel door A.Balmori in Environmental Research. De auteur geeft een samenvatting van de bestaande wetenschappelijke literatuur om hiermee de kennis over de effecten van basisstation antennes op mensen bij te werken. Er zijn studies geselecteerd die werden uitgevoerd in reële stedelijke omstandigheden, met basisstations voor mobiele telefonie in de buurt van appartementen. Deze review laat drie soorten effecten zien van de basisstation antennes op de gezondheid van mens. Lees hier verder.

 

Blootstellingslimieten van de ICNIRP zijn voor een groot deel gebaseerd op onderzoek door ICNIRP-leden, hun voormalige studenten en naaste collega's

Artikel door Else K. Nordhagen en Einar Flydal in Reviews on Environmental Health. De auteurs hebben de literatuur onderzocht waarnaar wordt verwezen in het ICNIRP rapport waarin de nieuwe EMV-richtlijnen 2020 zijn gepubliceerd. Ze wilden beoordelen of de variatie in auteurs en onderzoeksgroepen erachter voldoet aan de fundamentele vereisten van een brede wetenschappelijke basis en dus of de ICNIRP visie daadwerkelijk de huidige wetenschappelijke inzichten weergeeft. Lees hier het hele artikel.Kort nieuws

Aanleg van omstreden witte 5G-kastjes in Apeldoorn stilgelegd

De uitrol van het omstreden netwerk van 5G-kastjes in Apeldoorn staat voorlopig stil. Op de ‘witte kastjes’ klinkt veel kritiek. Inwoners en politieke partijen maken zich zorgen over straling en veiligheid. Waarom het project stilligt, daarover geven de gemeente Apeldoorn en het bedrijf achter de netwerkkastjes een verschillende lezing. Lees het artikel hier.

 

Volgens Gezondheidsraad mogelijk vaker leukemie bij hoogspanningslijnen

Er zijn aanwijzingen dat leukemie vaker voorkomt bij volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. Dat meldt de Gezondheidsraad. De magnetische velden rond hoogspanningslijnen vormen een mogelijke verklaring. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse lijnen en hoogspanningslocaties zoals transformatorhuisjes. Lees hier verder.

 

Brief van deskundigen waarin de resultaten uit het Oxford onderzoek ‘geen hersenkanker door mobiele telefoons’ worden bekritiseerd

Vooraanstaand Yale-arts, voormalig directeur van NIEHS en milieugezondheidsdeskundigen waarschuwen dat het onderzoek naar kanker bij een 'miljoen vrouwen' op mobiele telefoons gebrekkig is. Ze raden aan om de blootstelling aan mobiele telefoons te verminderen. Lees hier verder.

 

Straling, het onzichtbare gevaar in de klas

In een artikel van 11 juni jl. in De andere krant gaat Sylvia Slegers in op het feit dat de Nederlandse overheid weinig onderneemt om de blootstelling van Nederlandse schoolkinderen aan straling van WiFi en mobiele telefoons tegen te gaan. Ouders en scholen nemen daarom zelf maatregelen. Lees hier welke.

 


Uit de oude doosZembla uitzending uit 2012. Ziek van je mobieltje.
Bij het lezen van het artikel over straling in de klas kwam ik de Zembla uitzending Ziek van je mobieltje (30 minuten) weer tegen. Ofschoon al tien jaar geleden opgenomen, is deze uitzending nog steeds heel actueel. En erg informatief en genuanceerd. Met Michiel Haas, Lennard Hardell, Lucas Reijnders, Devra Davis. Wil je hem nog eens bekijken? Klik dan hier.

 

MELDPUNT EHS ook voor 5G!

Meldpunt EHS 

Meld jouw gezondheidsklachten door straling. 


Voor al je vragen over EHS

‍Infolijn EHS 0900-9266

Tijdens de vakantie tot 2 september op woensdag van 13 tot 16 uur. Check de website na 2 september voor de actuele bereikbaarheid. 

Of meld je aan voor het lotgenotencontact of de koffie ochtenden:

Sociale contacten

 

Wil je even weg uit je eigen omgeving?

Check de lijst met Stralingsarme verblijfplaatsen

 

Vergeet niet vooraf contact op te nemen met de locatie ter controle.

Stichting ElektroHyperSensitiviteit

info@stichtingehs.nl

statutair gevestigd in Hoofddorp

Nederland

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan ‍. Wil je hem niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit:

Afmelden