EHSFAQWat zijn de belangrijkste storingsbronnen buitenshuis?

Wat zijn de belangrijkste storingsbronnen buitenshuis?

  •  Communicatiezenders als GSM en C2000 zijn schadelijk. Over zenders van het UMTS en Digitennesystemen hebben we tot nu toe geen rapporten.
  • Stroomvoorziening van treinen, tram, trolleybus, metro en zwerfvelden in de grond tot op honderden meters afstand
  • Beveiliging van autowegen, verkeerslichten, detectielussen, datatransportlijnen, stroomvoorzieningen, verlichting
  • Velden van elektrische rolstoelen, scootmobiel, elektrische tractie
  • EM-velden boven stroomkabels in de grond voor het huis lijken schadelijk, vooral als de velden later in de middag zeer sterk worden - soms tot enkele duizenden nanoTesla of hoger binnenshuis. En vooral als sprake is van sterk wisselende veldsterkten.

Over het gevaar van hoogspanningsmasten hebben we nog geen mening.

Meldpunt elektrogevoeligheid

Meld je symptomen...

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Meer info

Go to top