EHSFAQIk krijg een Slimme Meter, wat nu?

Ik krijg een Slimme Meter, wat nu?

De slimme meter bestaat uit een digitale meter en een communicatiemodule die de meetgegevens doorstuurt. De communicatiemodule geeft naar onze ervaring problemen voor mensen die klachten ondervinden van EMV. De communicatiemodule werkt via draadloze datacommunicatie via het GSM/UMTS netwerk.

U kunt ervoor kiezen de slimme meter administratief uit te zetten, de meterstanden worden dan niet uitgelezen. De communicatiemodule blijft echter periodiek zenden en ontvangen. Voor mensen die klachten ondervinden van EMV is dit in het algemeen geen oplossing.

U kunt de vervanging van uw meter weigeren en de oude (analoge) meter handhaven. Op een zeker moment zal er toch een keer een nieuwe meter moeten komen vanwege de eindige levensduur van de bestaande meter.

Als alternatief voor de slimme meter kunt u vragen naar een nieuwe (= digitale) meter zonder communicatiemodule (dit is dus geen 'slimme' meter meer). We verwachten niet dat de digitale meter invloed heeft op mensen die gevoelig zijn voor EMV. Zeker weten doen we dat niet, er zijn namelijk vele typen meters.

Belangrijk is dat u duidelijke afspraken maakt met het meetbedrijf welke de meters bij u wil plaatsen en bedenk dat het terug krijgen van een oude analoge meter bepaald niet eenvoudig is.

De stichting EHS heeft diverse overleggen met o.a. de meetbedrijven gehad en zij hebben ons verzekerd dat zij coulant omgaan met mensen de slimme meter weigeren vanwege EHS gerelateerde klachten.

Meldpunt elektrogevoeligheid

Meld je symptomen...

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Meer info

Go to top