EHSBlogberichten

Gebruiksvoorschriften smartphones zijn onhandig en onhanteerbaar

Er bestaan normen voor maximale stralingsbelasting van mobieltjes en smartphones en de industrie houdt zich daar aan. Maar de gebruiker is daar nauwelijks mee geholpen omdat de normen in de dagelijkse praktijk niet werken. Erger nog, de fabrikanten van smartphones verleggen de verantwoordelijkheid naar de gebruiker, wetend dat het toestel gevaarlijk is, zeker voor kleine kinderen. Er is een conflict tussen wat het toestel technisch moet presteren en het geringe incasseringsvermogen voor EMV van het lichaam. Daar zou betere voorlichting over moeten zijn.

Lees meer: Gebruiksvoorschriften smartphones zijn onhandig en onhanteerbaar

Testopstelling voor blootstelling aan elektromagnetische velden

Wetenschapsorganisatie ZonMW heeft een onderzoekproject gesubsidieerd (‘Gesond’) naar de vraag of men mensen thuis kan testen op hun vermogen elektromagnetische velden te 'voelen' 1), 2). Daarvoor is nu in de eerste fase van onderzoek een transporteerbare apparatuur ontworpen die diverse soorten elektromagnetische velden uit kan stralen. Softwarematig worden daarbij de gewenste veldtypen en het testregimes gekozen en uitgestraald, en worden de reacties van proefpersonen opgeslagen en bewerkt. In de huidige testfase werd alleen gekeken hoe het systeem werkt met niet-gevoelige willekeurige proefpersonen, om vals-positieve en –negatieve uitslagen te voorkomen.  We geven hier alvast wat technische details omdat het artikel niet voor ieder gemakkelijk te raadplegen is. Het apparaat blijkt goed te werken en is uniek in zijn soort en toepassingsmogelijkheden. In de vervolgfase worden 40 elektrogevoelige mensen getest; gegevens daarover volgen later dit jaar.

Lees meer: Testopstelling voor blootstelling aan elektromagnetische velden

Olle Johansson - Elektrohypersensitiviteit – een functionele beperking

In Zweden zijn de sociale voorzieningen voor elektrogevoeligen heel wat beter geregeld dan in Nederland of andere landen van de wereld. Zo wordt EHS formeel beschouwd als een 'functionele beperking', niet als een ziekte. Maar men heeft wel alle voordelen van andere personen die door gezondheid of omstandigheden niet in staat zijn hun menswaardigheid te beleven en normaal te werken. Van overheidswege worden aanpassingen gedaan die leven en werken mogelijk maken.

Lees meer: Olle Johansson - Elektrohypersensitiviteit – een functionele beperking

Angst voor hoogspanningslijnen: Nocebo- of elektrostress-effect?

Sommige mensen maken zich zorgen over effecten van hoogspanningslijnen boven hun hoofd en ontwikkelen gezondheidsproblemen. Of dat komt door de angst of door de uitgestraalde elektromagnetische velden (EMV) is niet eenvoudig uit te maken. Onderstaande publicatie van onderzoeker Porsius (VU te Amsterdam) gooit het op nocebo-effecten. Op grond van zijn eigen data kun je het ook zien als een effect van de elektromagnetische velden. Het artikel zwijgt daar over; dat is vreemd.

Lees meer: Angst voor hoogspanningslijnen: Nocebo- of elektrostress-effect?

Teleurstellend onderzoek naar de relatie elektromagnetische velden en gezondheid

De wetenschapsorganisatie Zorgonderzoek Nederland - Medische Wetenschappen (ZonMW) heeft met een budget van €16,6 miljoen voor 8 jaar onderzoek gefinancierd naar een mogelijke relatie tussen blootstelling aan EMV en gezondheid. De conclusies in de aanbevelingsbrief van het bestuur aan de minister: ‘er zijn geen aanwijzingen verkregen dat blootstelling aan EMV een risico vormt voor de gezondheid’. Bureau Technopolis schreef eenkritisch Evaluatierapport. Conclusie: het probleem van elektrogevoeligheid is met dit onderzoekprogramma voor het probleem EHS nauwelijks verhelderd.

Lees meer: Teleurstellend onderzoek naar de relatie elektromagnetische velden en gezondheid

Meer artikelen...

Wilt u ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder uw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top