EHSBlogberichten

Elektriciteit en elektrogevoeligheid door de eeuwen heen

Al vanaf de vroegste toepassingen van elektriciteit hadden sommige omstanders te kampen met gezondheidsklachten, aanvankelijk aangeduid met ‘neurasthenie’, tegenwoordig met ‘elektrogevoeligheid’ of ‘elektrohypersensitiviteit – EHS’. Het laatste boek van Arthur Firstenberg geeft een fraai historisch overzicht van de nauwe relatie tussen elektrificering van de maatschappij en gelijktijdige toename van de gezondheidsproblemen. ‘Elektrogevoeligheid is geen ziekte, maar een beschadiging’. Verschillende andere gezondheidsproblemen worden op epidemiologische gronden gezien als gevolg van elektrische velden en stromen. De aard van de klachten is in de tijd nauwelijks veranderd. Met de komst van de digitale netwerken lijkt tumorvorming te zijn bevorderd. Het EHS probleem was en is niet medisch geaccepteerd, mede door de opvattingen van Sigmund Freud die de klachten zag als een ‘mentale ziekte’. Artsen na hem hebben die visie gemakshalve overgenomen. De enige remedie tegen EHS is afstand te nemen van bronnen van EMV, door inrichting van huis of werkplek, of door emigratie naar EMV-vrije gebieden, zoals Green Bank met zijn stiltezone. Met de komst van 5G netwerken zijn wellicht nieuwe gezondheidsklachten te verwachten.

Lees meer: Elektriciteit en elektrogevoeligheid door de eeuwen heen

Belgische senatoren willen erkenning voor EHS

Op 24 mei 2017 is in België een voorstel van resolutie gedaan om EHS te erkennen. Een heel belangrijke stap omdat – als de resolutie wordt goedgekeurd – de regering zal moeten aangeven wat ze met de resolutie hebben gedaan en welke maatregelen er zijn genomen om bescherming te bieden aan vooral mensen met EHS maar ook aan de gehele bevolking.

Lees meer: Belgische senatoren willen erkenning voor EHS

Moratorium gevraagd op 5G

Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen hebben op 13 september 2017 de Europese Commissie een moratorium gevraagd op de geplande 5G-uitbreiding. Dit verzoek om officieel uitstel wordt ingegeven door de zorgen over ernstige gezondheidseffecten door toename van de blootstelling aan straling bij de invoering van 5G. Diverse gezondheidseffecten worden genoemd, waaronder neurologische problemen, onvruchtbaarheid en kanker.

Lees meer: Moratorium gevraagd op 5G

Kennisplatform verwerpt de SBM-2015 richtlijnen

Het Kennisplatform EMV&G bekritiseert het gebruik van de ‘Standard der baubiologische Messtechnik-2015’, het Duitse stelsel van richtlijnen voor veldsterkten die de gezondheid van personen kunnen waarborgen. Er zou geen aansluiting zijn bij de door de International commission for non-ionizing radiation protection – de ICNIRP aanbevolen blootstellingslimieten die in Nederland worden gehanteerd op voorspraak van de Gezondheidsraad. Verder zijn er vragen t.a.v. de gebruikte meettechnieken, de apparatuur en het opleidingsniveau van de zich ‘woonbioloog’ noemende meetpersonen.
Omdat er bij de vaststelling van de ICNIRP limieten voor radiofrequente velden vooral wordt uitgegaan van het opwarmend vermogen (‘thermische effecten’), is er geen ruimte voor de opvatting van veel EMV slachtoffers dat het juist de non-thermische effecten zijn die de hinder veroorzaken. Maar door die effecten te negeren zijn  de ICNIRP richtlijnen geen bruikbare maat voor blootstellingsrisico’s.

Het memo van het kennisplatform EMV&G “Vraagtekens bij gebruik van de Standard der baubiologische Messtechnik (SBM-2015) [1] doet onrecht aan de pogingen vanuit de maatschappij om de gezondheidseffecten, op basis van praktische bevindingen te relateren aan de zwakke, niet-thermische, effecten van EMV.

In dit blog een reactie op het memo.

Lees meer: Kennisplatform verwerpt de SBM-2015 richtlijnen

‘Thuiszitters’ ziek van straling op school

Momenteel gaan ca. 15.000 leerplichtige kinderen om uiteenlopende redenen niet regelmatig naar school. Ministers uit drie departementen gaan in overleg met schoolbesturen na wat mogelijk is om elk jaar een kwart van deze afwezigen weer naar school te krijgen. Daarvoor zijn aanpassingen aan school nodig en moeten belemmeringen voor de leerlingen worden weggenomen. Gegevens over het aantal kinderen met elektrostress (EHS) zijn er niet. Er zijn meestal sterke stralingsbronnen in de klas (computer, WiFi, telefoon) en er wordt draadloos met het internet gecommuniceerd. Voor kinderen met EHS is dat een beletsel om de lessen bij te wonen. Voor hen dient computergebruik in de klas beperkt te worden en de internetcommunicatie te laten verlopen per draad (ethernet) en niet draadloos. Idealiter zullen er in school veldvrije ‘vluchtplekken’ komen waar kinderen zich kunnen terugtrekken om te ‘resetten’. Het is tijd dat overheden en schoolleidingen aandacht krijgen voor het probleem elektrogevoeligheid om de getroffen leerlingen (weer) in staat te stellen de school te bezoeken en lessen te volgen.

Lees meer: ‘Thuiszitters’ ziek van straling op school

Meer artikelen...

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top