EHSBlogberichten

Rapport Doelgroepenbeleid Antennebureau boven tafel

Het Antennebureau is een relatief onbekend voorlichtingsorgaan van de overheid dat voor informatie over zendmasten benaderd kan worden door burgers en gemeenten. Het Antennebureau liet het bureau SAMR onderzoek doen naar de informatiebehoefte van de bevolking over antennes.

De al in juni 2017 gedane rapportage werd aangehaald bij de verkenning van de toekomst van de antenneregistratie (zie gelijknamig artikel Bulletin 60), maar bleek om onduidelijke redenen niet openbaar. Inmiddels is het rapport op verzoek van Stichting EHS alsnog vrijgegeven en op de website van het Antennebureau geplaatst. Het rapport blijkt belangwekkende informatie te bevatten.

Lees meer: Rapport Doelgroepenbeleid Antennebureau boven tafel

Juridisch café VVM over voorzorgsprincipe

If you don’t have doubts, you haven’t been paying attention.

Wij, als elektrogevoeligen, hebben dagelijks te maken met het feit dat we nauwelijks meer aan het sociale leven kunnen deelnemen. Overal juichen de voorgevels van gebouwen en winkels: ‘Gratis WiFi!” Wat voor ons betekent: ‘Gratis ellende!’

Lees meer: Juridisch café VVM over voorzorgsprincipe

Hoe bepaalt men of mensen elektrogevoelig zijn?

In hun al te simpele opzet waren provocatie-experimenten tot nu toe niet geschikt om mensen te testen op elektrogevoeligheid. Mensen hebben waarschijnlijk geen zintuigen voor elektromagnetische velden (EMV). Het testen kan beter, maar vergt aanpassingen om tegemoet te komen aan de reactiemogelijkheden van de elektrogevoelige mens. 

Lees meer: Hoe bepaalt men of mensen elektrogevoelig zijn?

Standaardtests op elektrogevoeligheid mislukken steeds – Zoeken naar alternatieven!

De betekenis van het begrip elektrohypersensitiviteit (EHS) is omstreden en personen met zelfverklaarde elektrogevoeligheid ondervinden onvoldoende steun om een bevredigend leven te kunnen leiden. Via provocatie-experimenten werd meermaals gepoogd aan te tonen dat mensen elektromagnetische velden (EMV) (niet) kunnen ‘voelen’. Die zijn alle echter mislukt omdat de mens nu eenmaal geen zintuigen heeft voor EMV en men ook de proeven zo heeft opgezet dat geen duidelijk antwoord kon worden verkregen. Sommige onderzoekers claimen daarom dat het verschijnsel EHS eerder een psychische achtergrond heeft. Artsen hebben weinig ervaring met EHS en de gevolgen van blootstelling aan EMV. Toch is een diagnose ‘EHS’ mogelijk en kan personen met EHS de weg naar herstel gewezen worden. Het is tijd dat nu fysiologische tests worden benut om elektrogevoeligheid aan te tonen.

Lees meer: Standaardtests op elektrogevoeligheid mislukken steeds – Zoeken naar alternatieven!

Hou je vast – ‘Nederland wordt digitale koploper van Europa’

Conform de afspraken in het huidige regeerakkoord wordt in een nota van o.a. het Ministeries van Economische zaken en Klimaat uiteengezet hoe men denkt de digitalisering van onze maatschappij – als gidsland en voorbeeld voor Europa – te bevorderen. De omstandigheden hier zijn gunstig omdat Nederland kan functioneren als een digitale  ‘poort’ voor Europa. Speciaal het Midden- en Kleinbedrijf moet daarvan profiteren. Aangegeven wordt op welke fronten men de taken zal aanpakken.
Het is zorgelijk dat een noodzakelijk begeleidend document over de maatschappelijke en sociale gevolgen van deze digitalisering ontbreekt.  Met name het feit dat een deel van de bevolking door laaggeletterdheid niet in deze welvaart kan delen, en dat anderzijds een groeiende groep mensen met een opgebouwde elektrische overgevoeligheid voor dit geweld moeten wijken, vraagt aandacht. Een gelijktijdige visie van belendende ministeries op het welzijn van de burgers in hun totaliteit kan niet ontbreken.

Lees meer: Hou je vast – ‘Nederland wordt digitale koploper van Europa’

Meer artikelen...

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Activiteiten

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top