EHSBlogberichten

Standaardtests op elektrogevoeligheid mislukken steeds – Zoeken naar alternatieven!

De betekenis van het begrip elektrohypersensitiviteit (EHS) is omstreden en personen met zelfverklaarde elektrogevoeligheid ondervinden onvoldoende steun om een bevredigend leven te kunnen leiden. Via provocatie-experimenten werd meermaals gepoogd aan te tonen dat mensen elektromagnetische velden (EMV) (niet) kunnen ‘voelen’. Die zijn alle echter mislukt omdat de mens nu eenmaal geen zintuigen heeft voor EMV en men ook de proeven zo heeft opgezet dat geen duidelijk antwoord kon worden verkregen. Sommige onderzoekers claimen daarom dat het verschijnsel EHS eerder een psychische achtergrond heeft. Artsen hebben weinig ervaring met EHS en de gevolgen van blootstelling aan EMV. Toch is een diagnose ‘EHS’ mogelijk en kan personen met EHS de weg naar herstel gewezen worden. Het is tijd dat nu fysiologische tests worden benut om elektrogevoeligheid aan te tonen.

Lees meer: Standaardtests op elektrogevoeligheid mislukken steeds – Zoeken naar alternatieven!

Hou je vast – ‘Nederland wordt digitale koploper van Europa’

Conform de afspraken in het huidige regeerakkoord wordt in een nota van o.a. het Ministeries van Economische zaken en Klimaat uiteengezet hoe men denkt de digitalisering van onze maatschappij – als gidsland en voorbeeld voor Europa – te bevorderen. De omstandigheden hier zijn gunstig omdat Nederland kan functioneren als een digitale  ‘poort’ voor Europa. Speciaal het Midden- en Kleinbedrijf moet daarvan profiteren. Aangegeven wordt op welke fronten men de taken zal aanpakken.
Het is zorgelijk dat een noodzakelijk begeleidend document over de maatschappelijke en sociale gevolgen van deze digitalisering ontbreekt.  Met name het feit dat een deel van de bevolking door laaggeletterdheid niet in deze welvaart kan delen, en dat anderzijds een groeiende groep mensen met een opgebouwde elektrische overgevoeligheid voor dit geweld moeten wijken, vraagt aandacht. Een gelijktijdige visie van belendende ministeries op het welzijn van de burgers in hun totaliteit kan niet ontbreken.

Lees meer: Hou je vast – ‘Nederland wordt digitale koploper van Europa’

Nieuw onderzoek naar EHS gestart

Iemand met EHS gerelateerde klachten stuurde ons een brief over de relatie die zij vermoedt tussen beschadigingen aan het zenuwstelsel en het ontstaan van EHS.

hersenen

Lees meer: Nieuw onderzoek naar EHS gestart

Hoogspanning ondergronds – [Niet] wachten op gezondheidseffecten

Tot veler verbazing zijn er 146 gemeenten waar hoogspanningskabels niet (alleen) via masten binnenkomen, maar onder de grond lopen. Sommige huizen zijn daar overheen gebouwd. De kabels geven altijd elektrische velden af (bijv. 150.000 V, en ook magnetische velden wanneer er stroom door loopt.

Lees meer: Hoogspanning ondergronds – [Niet] wachten op gezondheidseffecten

5G komt er aan, maar wanneer en kan het kwaad?

Onze overheid wenst dat Nederland een leidende rol gaat spelen in de verdere digitalisering van de maatschappij, en vindt de ontwikkeling van een sneller internet door 5G ontwikkeling de goede weg. De elektronische industrie geraakt in een omzet-impasse omdat de groei van de mobiele telefonie en van andere elektronica vrijwel stagneert. Daarom worden nieuwe markten ontwikkeld en moet een sneller internet en een bredere toepassing van Internet-of-Things (IoT) met kracht worden ontwikkeld. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van een paar demo-projecten om de mooie kanten van  snel internet te laten zien.

Lees meer: 5G komt er aan, maar wanneer en kan het kwaad?

Meer artikelen...

Wilt u ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder uw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top