EHSBlogberichten5G in steden en dorpen

5G in steden en dorpen

Weinig mensen weten van de plannen met 5G in hun buurt en wat er voor hun deur staat te gebeuren. We merken toch dat  meer mensen zich zorgen beginnen te maken. Mogelijke risico’s voor privacy/veiligheid krijgen al veel aandacht van onze overheid. Maar hoe zit het met de risico’s voor de gezondheid? En voor het klimaat? Het besef van mogelijke schadelijke effecten van straling is groeiende en hierover worden steeds meer vragen gesteld.

De stad Den Haag bijvoorbeeld wil in Nederland koploper zijn met de aanleg van een 5G-netwerk en wil de eerste 5G-Smart City van Nederland worden. In diverse wijken wordt al hard gewerkt aan de aanleg van glasvezelkabels. Daarmee is echter 5G nog niet compleet. De volgende stap moet nog worden gezet en dat is het draadloze gedeelte van 5G. Hiervoor gaat de telecom naast een intensivering van het gebruik van de frequenties van 2G, 3G en 4G, andere, hogere frequenties gebruiken dan tot nu toe het geval was. De veiling van deze frequenties gebeurt in het najaar. De voordelen van 5G worden overal breed uitgemeten. Over de schaduwzijde wordt echter niet gerept. Het gaat dan ook om een miljarden industrie en de economische belangen zijn enorm.

Als bezorgde burgers hebben wij een aantal dingen op een rij gezet.

5G en straling

5G berust op een nieuwe techniek. Het is dus niet zomaar een verlengstuk van de huidige 4G. Sterker nog het komt bovenop de reeds aanwezige overvloed aan straling. En het geeft een ander soort straling, een hogere frequentie. Deze techniek/straling is niet getest op effecten voor de gezondheid van mensen, dieren en andere levende organismen.
Onze regering herhaalt keer op keer dat 'alles binnen de normen is' en dat 'er goed gecontroleerd wordt', en dat uit de onderzoeken niet naar voren is gekomen dat het schadelijk is. Dit suggereert dat het veilig is. Maar niemand durft te zeggen of kan bewijzen dat het veilig is. Dit geldt ook voor 2G, 3G en 4G.

Zelfs de Gezondheidsraad zegt niet te kunnen stellen dat de huidige normen veilig zijn. De gehanteerde normen zijn alleen gebaseerd op een toelaatbare opwarming van het lichaam. Deze normen zijn oorspronkelijk tot stand gekomen na de volgende test: men heeft een zak zout water genomen dat een mensenhoofd moest voorstellen. Vervolgens is deze zak zes minuten blootgesteld aan de elektromagnetische straling van een mobieltje. Het water in die zak bleek 1 graad opgewarmd te zijn. Men oordeelde dat dit geen probleem kon zijn. In die zak zaten helaas geen hersens. Dat die wel eens ontregeld zouden kunnen raken is nooit getest. Juist andere effecten dan opwarming en effecten op de langere termijn zouden in de vaststelling van de norm meegenomen moeten worden. De huidige toegepaste systematiek achter de normen is genuanceerder, maar het uitgangspunt blijft hetzelfde: alleen opwarming zou een risico zijn.

Nu al leidt de straling (van elektromagnetische velden) met 2G, 3G en 4G tot gezondheidsklachten. Zie het artikel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Er zijn wereldwijd veel onderzoeken die wijzen op niet-thermische, biologische effecten, ook van neurologische aard. Vele wetenschappers waarschuwen voor grote schadelijke effecten op de lange termijn, bijvoorbeeld:

Op een kennisbijeenkomst ten behoeve van de gemeenteraad op 3 juli 2019 beaamde de voorzitter van ICNIRP (de instelling die de blootstellingslimieten bepaalt) dat er onvoldoende onderzoek is uitgevoerd om de lange termijn effecten vast te stellen. En ook dat er onvoldoende geld is voor verder onderzoek. Een schokkende constatering. Ondanks dit feit hanteren de Nederlandse regering en de EU deze door ICNIRP bepaalde blootstellingslimieten.

Wereldwijd komt er een beweging op gang van mensen die eisen dat er eerst beter onderzoek moet komen alvorens 5G op iedereen los te laten, zie het internationale 5G-Spaceappeal.

Diverse staten van de VS hebben inmiddels 5G geweigerd of doen een poging daartoe.

In de stad Brussel zijn stemmen opgegaan om de uitrol te stoppen. De verantwoordelijke wethouder zei letterlijk : “De Brusselaren zijn geen proefkonijnen!”

Rome, Florence en meer Europese steden volgen.

Hoe bewust is jouw buurt of wijk?

Neem actie in je eigen omgeving en maak de mensen in je wijk bewust. Stuur bijvoorbeeld bijgaande voorbeeldbrief naar de wijkvereniging, wijkberaad of de bewonerscommissie.

Geacht wijkbestuur / bewonerscommissie,

Namens de stichting EHS en als bezorgde inwoner van............wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende onderwerp: de op handen zijnde uitrol van 5G.

5G EN DE POLITIEK
Staatssecretaris Mona Keijzer heeft een wetsvoorstel ingediend wat er op neer komt dat alle gemeenten verplicht gaan worden om mee te werken aan het installeren van zendmasten en small cells voor 5G in alle wijken.
Binnenkort wordt dit wetsvoorstel in behandeling genomen in de Tweede Kamer.

WAAROM ZOUDEN WE BEZWAAR MAKEN?
Wij denken dat de voorlichting van de overheid en die van de telecom-industrie te eenzijdig is. Als bijlage sturen we daarom meer achtergrondinformatie over 5G.

WAT BETEKENT 5G CONCREET VOOR ONZE WIJK(EN)?
Om 5G goed te kunnen laten functioneren zijn er veel meer zenders nodig en die geven straling. Meer zenders in de wijk en dus meer straling. Zenders die overal op laag gelegen plekken geplaatst gaan worden, bijv. in lantaarnpalen, bushokjes etc. Niet uitgesloten is dat zo nodig bomen worden gekapt als deze de straling in de weg staan.

WAT WILLEN WIJ IN ONZE WIJK?
Willen we een zendmast pal naast de dagopvang voor de kleintjes? Of in de lantaarnpaal vlak voor het verzorgingshuis? Of voor ons woonkamerraam? Vinden we dat deze meer kwetsbare groepen, en in feite alle inwoners, beter beschermd moeten worden? Willen we aandringen bij de gemeente om de feitelijke uitrol stop te zetten totdat de veiligheid voor de gezondheid gegarandeerd kan worden? Vinden we dat de bewoners van onze wijk recht hebben op eerlijke, minder eenzijdige voorlichting dan nu het geval is? En op welke manier zou dat dan het beste kunnen?
Willen we nog invloed uitoefenen op het wetsvoorstel dan zullen we dit kenbaar moeten maken. Wellicht is het een idee om hierover te publiceren in uw wijkblad/website. Of kunt u in een wijkvergadering dit onderwerp op de agenda zetten en of voorleggen aan de bewoners. Wij zijn te allen tijde bereid hierin ondersteuning te bieden of mee te werken aan een interview.

Ondertekend door: .....................................

Demonstratie Stop 5G

Op 9 september vind er in Den Haag een landelijke demonstratie plaats tegen 5G. Kom ook en laat je stem horen.

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Activiteiten

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top