EHSBlogberichtenDiscussie in Tweede Kamer over 5G

Discussie in Tweede Kamer over 5G

Op 23 April, daags na Pasen, stuurden we een brief aan de Tweede Kamer* als reactie op de Kabinetsreactie 5G en Gezondheid van 16 april 2019. De Kabinetsreactie 5G is mede opgesteld naar aanleiding van een brief van Stichting EHS aan de tweede Kamer van 29 januari 2019. De Kamer stuurde onze brief naar de Minister van Gezondheid waarbij om uitleg werd gevraagd.

In onze brief van januari stond de eenzijdige samenstelling van internationale comités centraal. Deze comités leggen de basis voor normering van straling in onze leefomgeving. We verwezen daarbij o.a. naar het artikel 'Bellen schaadt cellen' in de Groene Amsterdammer waarin de comités kritisch beschouwd worden. Onze brief wees de Kamer erop dat het hoog tijd is de situatie rondom de huidige stralingsnormen zeer serieus te beschouwen, het voorzorgsbeginsel toe te passen en aan te sturen op het opstellen van nieuwe veel lagere veilige richtlijnen voor straling.

De Kabinetsreactie 5G die volgde op de Kamervragen, trekt de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor het optreden van gezondheidsrisico's door aanwezigheid van EMV, zolang de blootstelling beneden de blootstellingslimieten blijft. Dat geldt ook na introductie van het 5G netwerk. Het Kabinet doelt daarbij steeds op de bekende ICNIRP normen.

De kern van het weerwoord in onze brief van 22 april is dat het Kabinet zijn standpunt baseert op het advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad stelt dat er geen sterke wetenschappelijk aanwijzingen zijn voor de schadelijkheid van elektromagnetische velden beneden de geldende op  ICNIRP gebaseerde blootstellingsrichtlijnen. De criteria die de Gezondhiedsraad toepast zijn echter dermate streng dat belangrijke positieve effect studies er niet door heen komen. Daarmee gaan belangrijke wetenschappelijke aanwijzingen verloren. Dit terwijl er een groeiende berg peer-reviewed studies is die aantonen dat er wel degelijk schadelijke effecten zijn beneden de huidige blootstellingsrichtlijnen.

We stellen in onze brief vast dat het kabinet de klachten van de naar schatting tussen de 150 en 500 duizend elektrogevoeligen onvoldoende serieus neemt en deze groep mensen geen enkele bescherming geeft. We dringen er in de brief opnieuw op aan om de discussie rondom de huidige stralingsnormen zeer serieus te beschouwen, daarbij kritisch te kijken naar de huidige wijze van beleidsvorming en het voorzorgsbeginsel toe te passen met het aansturen op veel lagere en veilige richtlijnen voor straling.

We vragen in de brief de vaste Kamercommissies met klem om onze reactie te betrekken bij de bespreking van de Kabinetsreactie over 5G en Gezondheid. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de vaste Kamercommissies de Kabinetsreactie (en onze reactie) zullen agenderen.

*de brief is gericht aan de  vaste Kamercommisie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Commisie Economische Zaken en Klimaat, de commisies maken onderdeel uit van de Tweede Kamer.

Download de brief van 22 april 2019.

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top