EHSBlogberichtenInternetconsultatie Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Internetconsultatie Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

We stuurden onderstaande reactie in op de internetconsultatie over 5G-frequenties, gehouden door het Ministerie van Economische Zaken (EZK).

Stichting EHS doet het ministerie EZK het dringende verzoek niet over te gaan tot het gebruik van 3,5 GHz of enige andere frequentie voor 5G. De effecten op de gezondheid en flora en fauna zijn niet onderzocht. Onschadelijkheid is niet bewezen en hier wordt ook geen onderzoek naar gedaan.

Zie ook de wereldwijde oproepen door wetenschappers, artsen, burgers en diverse organisaties tegen de uitrol van 5G op aarde en vanuit de ruimte: 5G Space Appeal en 5G Appeal aan de EU.

Er zijn belangwekkende onderzoeken die de schadelijkheid van eerdere generaties mobiele communicatietechnologie aantonen. Zie hiervoor ook onze reactie bij de eerder gehouden internetconsultatie Actieplan Digitale Connectiviteit:
5G zal naar verwachting vooral in de huid geabsorbeerd worden. De Zwitserse onderzoeksstichting IT’IS heeft berekend dat ondanks de hogere frequenties van 5G en de beperkte penetratie, 5G toch voldoende energie kan opwekken om huidweefsel permanent te beschadigen. IT’IS is van mening dat de ICNIRP-limieten naar beneden bijgesteld dienen te worden. Veel wetenschappers en belangenorganisaties hebben het al zo vaak gezegd, maar de eenzijdigheid van het debat over de schadelijkheid van straling en de  mechanismen daarachter wordt nu ook door onafhankelijken aangekaart, zie Bellen schaadt cellen, De Groene Amsterdammer, 16 jan 2019. Een internationaal team van onderzoeksjournalisten heeft de situatie onderzocht: Het team geeft aan dat binnen de huidige adviesorganen een belangrijk deel van de wetenschap buiten beschouwing wordt gelaten. Voor een evenwichtig oordeel over de risico’s dienen bij dit debat álle visies betrokken te worden.

Met de wetenschappelijke bevindingen van schadelijkheid, het debat dat daarover feitelijk nog gevoerd dient te worden tussen alle partijen en met de notie van onvoldoende verklaarde hoge en de laatste decennia stijgende ziektecijfers onder de bevolking, dringen wij opnieuw met klem aan op toepassing van het voorzorgsprincipe en niet eerder over te gaan tot uitrol van 5G dan dat de onschadelijkheid bewezen is.

N.B. Een kwart van de mensen tussen 18 en 65 is al chronisch ziek. De wachtkamers zitten tegenwoordig vol met mensen (>50%) waarbij de artsen niet kunnen vaststellen wat de oorzaak van de klachten is. 1 op de 7 werknemers heeft last van een burn-out. 1 op de 3 mensen krijgt in zijn leven kanker. De cijfers voor Alzheimer stijgen enorm. Autisme is sterk toegenomen. De incidentie van diabetes is verveelvoudigd. Depressie is een volksziekte geworden. Zoveel kinderen hebben tegenwoordig ADHD. Een kwart van Nederland heeft grote slaapproblemen.

Als Stichting EHS geven we ook aan dat elektrogevoelige mensen nu al meer klachten ervaren door de toename van de stralingsbelasting. Het uitrollen van 5G, met welke frequentie dan ook, zonder overtuigende zekerheid dat het onschadelijk is voor mens en milieu, is in feite een experiment op de bevolking. Dat is om ethische redenen niet acceptabel.

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top