EHSBlogberichtenDigitalisering: iedereen moet mee kunnen doen

Digitalisering: iedereen moet mee kunnen doen

Digitalisering gaat economieën en maatschappijen onvoorstelbaar en snel veranderen. Om die digitalisering in goede banen te leiden is door het Rijk een Digitaliseringsstrategie opgesteld. We namen het hele document door, maar kwamen niets tegen wat op een besef van het bestaan van EHS wees. Tijd voor actie.

Industrie en overheid hebben fantastische beelden voor ogen. Ja, digitalisering biedt grote kansen voor de economie en Nederland ruikt die: koploper willen we zijn op dit gebied. Maar het heeft ook minder prettige kanten: problemen met privacy bescherming, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie: op die problemen moeten we tijdig een goed antwoord vinden. En iedereen moet mee kunnen doen natuurlijk, ook mensen met EHS.
Wij bedachten dat het als het de overheid ernst is dat iedereen mee kan doen, er ook wel iets over onze speciale behoeften in zou moeten staan en men rekening zou houden met elektrogevoeligen, bij die grootste digitaliseringsomwenteling.
Stichting EHS stelde in samenwerking met diverse andere belangenorganisaties een reactie op om dit in het Kamerdebat van de Commissie Economische Zaken en Klimaat onder de aandacht te brengen. Onder de mededeling van de volgende punten werd onze respons aan de commissieleden aangeboden:

  • veel burgers maken zich zorgen over de gezondheidseffecten van de toenemende stralingsbelasting
  • de overheid geeft feitelijk geen invulling aan het voorzorgbeginsel
  • de digitalisering zal de situatie voor mensen met EHS zeker bemoeilijken
  • het is een fundamenteel mensenrecht, ons zelfbeschikkingsrecht om stralingsvrij te willen leven: daar mag niet aan voorbij gegaan worden omdat de wetenschappers er onderling nog niet over uit zijn of je ziek kunt worden van straling of niet.

Het debat over de Digitaliseringsstrategie vond plaats op 20 September. Een woordvoerder bij het CDA wilde ons probleem bij de Staatssecretaris onder de aandacht brengen. In die hele korte spreektijd kan niet heel veel gezegd worden, maar begrippen als ‘ethische dilemma’s, waarborgen dat gezondheidseffecten een plaats krijgen in het beleid en grondrechten’ zijn over tafel gegaan. Nee, gezien de antwoorden bleek de Staatssecretaris het nog niet begrepen te hebben. Maar niet getreurd. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Er komt nóg een debat.
Wil je onze respons op het Digitaliseringsbeleid lezen? Download hier onze visie.

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top