EHSBlogberichtenCDA in de bres voor EHS en elektrostress

CDA in de bres voor EHS en elektrostress

Begin november heeft Maurits von Martels van het CDA schriftelijke Kamervragen ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de effecten van elektromagnetische velden, de bescherming daartegen en over elektrogevoeligheid. Daar is een lang traject van overleg aan vooraf gegaan tussen de Stichting EHS en mensen van het CDA.

Het eerste gesprek met het CDA is al bijna een jaar geleden geweest. We hebben toen gesproken met Jaco Geurts.

Dat gesprek was oriënterend en gaf ons de gelegenheid om een uiteenzetting te geven over elektrostress en elektrohypersensitiviteit. We werden direct al heel serieus genomen, maar de moeilijke positie van het dossier werd door Geurts ook open op tafel gelegd: ‘Er zijn al erg veel Kamervragen geweest over dit onderwerp. Die hebben telkens weer tot het antwoord geleid dat er geen serieuze problemen zijn met de huidige elektromagnetische velden. Welke zinvolle vragen kunnen daarover dan nu nog gesteld worden? Jullie zeggen dat er wetenschappelijke aanwijzingen te over zijn, maar de wetenschappelijke adviezen worden niet zomaar aan de kant geschoven wanneer één Kamerlid beweert dat die wetenschappers het verkeerd zien.’

Wij concludeerden dat het nodig was nog eens goed en overtuigend op te schrijven hoe het nu zit met de gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden en te bedenken wat er zinvol aan de Staatsecretaris van Milieu zou kunnen worden gevraagd. En daarmee zijn we in een klein team hard aan de slag gegaan. We hebben vervolgens een overzicht opgesteld, waarin van verschillende kanten de problematiek worden belicht. Ook hebben we een lange reeks mogelijke vragen voor het CDA bedacht over elektrostress die nog niet eerder zijn gesteld.

Door de verkiezingen en de langdurende kabinetsformatie heeft het proces behoorlijk vertraging opgelopen. Maar dit heeft voor ons zeker niet verkeerd uitgepakt. We werden gekoppeld aan Von Martels, een jonge CDA’er die met een behoorlijk aantal voorkeursstemmen in de Tweede Kamer werd verkozen. Zo iemand legt een zeker gewicht in de schaal.
Op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd heeft de Stichting met dit Kamerlid en zijn politiek adviseur Barend van Wonderen gesproken over de elektrostress waar men tegenwoordig mee te maken heeft en de grote diversiteit van gezondheidsrisico’s die deze met zich meebrengt. Het werd een openhartig gesprek waarin meteen aan het begin al duidelijk werd dat Von Martels zich goed in de materie had verdiept. We hebben onder meer de medische kant belicht, de soms dramatische gevolgen van elektrohypersensitiviteit laten zien, de wetenschappelijke kant besproken en de noodzaak van bijstelling van blootstellingsnormen voor zowel laag-, als hoogfrequente velden benoemd. We hebben de houding van de politiek aan de orde gesteld, de toepassing van het voorzorgprincipe in andere landen onder de aandacht gebracht en onze kritiek op het functioneren van het Kennisplatform Elektromagnetische Straling en Gezondheid geuit.

Nu zijn er vragen ingediend. De Staatssecretaris van I en W moet deze binnen drie weken beantwoorden, of na verzoek om uitstel, binnen zes weken. Wij verwachten dat men meer tijd nodig heeft voor de beantwoording. Misschien besluit de Staatsecretaris tot een nader onderzoek alvorens te kunnen antwoorden. Alhoewel wij sommige vragen hier en daar graag wat anders geformuleerd hadden gehad en ook de laagfrequente belasting duidelijk naast de hoogfrequente benoemd hadden willen zien, zijn we toch blij met de vragen en verwachten wij dat de Tweede Kamer toch op de antwoorden weet door te vragen. Mogelijk besluit de Kamer dat er een hoorzitting moet worden gehouden waarin wij onze standpunten nader kunnen toelichten. Daar hopen we op. Het is nu vooral van belang de andere politieke partijen actief te benaderen over onze problematiek.

Wordt vervolgd.......

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top