EHSBlogberichtenElektrogevoeligheid getest - Misleidend TV optreden van Leo Lagendijk in GalileoTV

Elektrogevoeligheid getest - Misleidend TV optreden van Leo Lagendijk in GalileoTV

In een programma met presentator Giel de Winter wordt de draak gestoken met het verschijnsel elektrohypersensitiviteit (EHS; elektrostress; elektroallergie). Elektrogevoeligen worden ziek bij blootstelling aan sommige elektromagnetische velden (‘straling’). Vermindering van blootstelling brengt redding. Leo lagendijk wordt als zogenaamde stralingsdeskundige ten tonele gevoerd en beoogt met eenvoudige proefjes aan te tonen dat alles inbeelding is. Aantoonbaar misleidende metingen en tests moeten zijn gelijk bewijzen. Een slechte presentatie van een techneut die erbij vertelt dat hij lid is van het Kennisplatform elektromagnetische velden en Gezondheid.

Zoals bekend hebben veel mensen (1,5-3%) een overgevoeligheid voor elektromagnetische velden (EMV) ontwikkeld en zijn ‘elektrogevoelig’, of ‘hypersensitief’(EHS). Ze krijgen er gezondheidsklachten van als vermoeidheid, slapeloosheid, concentratie- en leerproblemen enzovoort. Oorzaken zijn de EMV van routers, magnetrons, smartphones en andere velden uitstralende apparaten en installaties. Door je blootstelling aan die EMV te verminderen is het probleem doorgaans opgelost.

Presentator Giel de Winter van het programma Galileo van RTL5 had dat ook ervaren, naar hij in de uitzending van 10 november verklaarde. Met een modem naast zijn bed sliep hij slecht, maar als hij dat modem wegzette sliep hij beter: een overbekend gegeven voor wie thuis is in deze materie. De manier echter waarop Leo Lagendijk, als zogenaamde ‘deskundige’, dit gegeven ontkende, getuigt in deze filmpjes naar mijn mening van een vooringenomenheid en ondeskundigheid ten aanzien van het probleem EHS en verwante meettechnische zaken. Alles vanuit de overtuiging dat EHS een fictie is.

 Fotoblock

Stills uit de TV uitzending.

  1. Giel de Winter als testpersoon voor het ‘voelen’ van straling.
  2. Maria die zich als elektrogevoelige redt met afschermen van haar slaapkamer.
  3. Leo Lagendijk als meetdeskundige in een gebrekkig afgeschermde kamer.
  4. Professionele metingen op basis waarvan Leo tot onzinnige conclusies komt.

Enkele voorvallen in de video’s behoeven commentaar.

  1. Het bewijs dat afscherming niet helpt tegen straling. In een kamer worden wanden deels bedekt met aluminiumfolie en wordt Leo gevraagd voor en na de afscherming metingen te doen om het effect van afscherming te bepalen. Hij had een professionele meter (Narda), waarmee veldsterkten konden worden afgelezen (in V/m) en waarop frequentie-analyses van de ontvangen hoogfrequente velden konden worden getoond. Welnu, de kijkers kregen geen veldsterkten te zien; wel beelden van frequentieanalyses voor en na afscherming. Daarin bleek geen verandering te zien, dus ‘geen effect’ volgens Leo. De zichtbare pieken in de grafiek kregen in de uitzending geen naam of frequentieduiding. Dus welke velden hier werden gemeten wordt aan de verbeelding van de kijker overgelaten. Geen woord overigens over het feit dat frequentieanalyses geen maat zijn voor veldsterkte. De afscherming in de kamer was bovendien uiterst onzorgvuldig gemaakt en liet grote vlakken muur, vloer en plafond open. Dus veel dempend effect was überhaupt niet te verwachten.
  2. Een EMV-gevoelig persoon (Maria van T.) had ervaren dat ze beter sliep wanneer ze zich in bed omwikkelde met materiaal waarin aluminiumfolie was verwerkt. Het is zo dat EMV door aluminium worden afgeschermd en haar oplossing klinkt heel overtuigend. De impliciete veroordeling van Maria door Lagendijks bevindingen dat afschermingen niet helpen, klopt dan ook niet en hij zet de persoon op een verkeerde en kleinerende manier weg, terwijl zij duidelijk lijdt aan haar overgevoeligheid.
  3. Zou Giel misschien aantoonbaar elektrogevoelig zijn? Leo voerde het experiment uit waarbij Giel (uitgerust met gehoordempers!) werd blootgesteld aan een successie van veld-aan en veld–uit signalen, uitgezonden door een niet nader genoemde EMV bron met onbekende frequentie en veldsterkte. Giel moest zijn hand opsteken wanneer hij wat ‘voelde’. Dat mislukte jammerlijk: hij stak zijn hand op wanneer het veld uit stond en omgekeerd. Kortom, hij voelde velden niet en zijn bevindingen met het modem op zijn nachtkastje waren volgens Lagendijk danook onzin. Giel had Leo op dit punt niet moeten geloven, omdat we al lang weten dat dit soort provocatieproeven niet werken bij elektrogevoelig personen. Die 'voelen' de schadelijke velden niet zo maar; ze worden de velden op termijn ‘gewaar’ doordat de eerste tekenen van elektrostress achteraf optreden. Ik zal dat bij gelegenheid eens uitvoeriger uitleggen.

Kortom, In deze korte uitzending van nauwelijks 6 minuten wordt een hoop onjuiste informatie de ether in geslingerd die onrecht doet aan een deel van de Westerse mens die niet is opgewassen tegen de onnatuurlijke radiofrequente velden die in diversiteit en sterkte voortdurend toenemen.

Inderdaad, niet ieder heeft nog last van EMV, maar dat geldt even goed voor al die allergieën en gevoeligheden voor pollen, laagfrequent geluid en de andere milieubedreigingen die op ons afkomen. Nee, EHS is in veel gevallen nog niet erkend en artsen weten er geen raad mee omdat ze EHS niet kunnen diagnosticeren. De inwerking van EMV op ons organisme is evenmin opgehelderd, maar dat besef neemt de kwalen niet weg. Mensen moeten er mee leren omgaan en daarvoor is kennis nodig. Journalistieke TV programma’s zijn bij uitstek geschikt om die kennis te inventariseren en over te dragen. In deze Galileo uitzending is geen poging ondernomen de kijkers betrouwbare informatie te verstrekken. In een lacherige sfeer en op basis van onjuiste argumenten wordt het EHS probleem feitelijk terzijde geschoven.

RTL5 streeft begrijpelijkerwijs naar het produceren van amusante en kijkers trekkende programma’s. Ik vind dat Leo zich op medewerking had moeten beraden indien hij wist – of kon bevroeden – dat in dit korte bestek geen nuttige invulling kon worden gegeven. Noch Giel de Winter, noch de kijkers zijn geholpen met zijn particuliere opvattingen. Het is ook in tegenspraak met dat waar het Kennisplatform voor staat. Het platform publiceerde een Kennisbericht ‘Elektrogevoeligheid’, gebaseerd op het feit dat sommige mensen elektrogevoelig zijn. Het platform heeft ook een denkgroep Medische hulp aan elektrogevoeligen ingesteld. Als deze informatie echter op zo’n foutieve wijze wordt verspreid voel ik een soort vervangende schaamte dat ik deel uit maak van ditzelfde platform en deze informatie over me heen moet laten komen.

TV uitzendingen op de site van RTL5 – Galileo:
http://www.galileotv.nl/item/34529/kun_je_straling_tegenhouden
http://www.galileotv.nl/item/34530/is_giel_electrogevoelig
http://www.galileotv.nl/item/34531/is_straling_schadelij

Wilt u ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder uw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top