EHSActiviteitenLandelijke contactdag EHS

Landelijke contactdag EHS

De 16e Landelijke EHS Contactdag

De Landelijke Contactdag staat weer voor de deur. Zaterdag 7 april 2018 van 10.00u tot ca 16.00u in Spijk, gelegen aan de mooie rivier de Linge. Noteert u de datum alvast in de agenda? Wij denken dat u graag wilt komen. Een definitieve agenda volgt nog. Maar het gaat zeker een interessante en zeer informatieve dag worden.

kaartjeverkeersbord

Het gaat op deze dag onder andere over Smart Cities en over 5G. De nieuwe communicatietechnologie 5G maakt het Internet of Things mogelijk waardoor de slimme steden van de toekomst kunnen gaan functioneren. Slimme steden: volgens de overheid kunnen we er niet om heen. Die gaan er komen, hoe eerder, hoe liever. Het Internet of Things zal een zich voortdurend actualiserende laag van data over de stad leggen. Kunstmatige intelligentie geeft betekenis aan deze data en daardoor kan de mens, die hiermee in continue verbinding staat, beter bepalen wat, wanneer en hoe te handelen. En men verwacht dat daar het leven efficiënter, veiliger, gezonder, .... , .... , dus beter door zal worden.

In meerdere steden in Nederland lopen er proefprojecten. De industrie en kennisinstellingen ontwikkelen en experimenteren met IoT-toepassingen in het veld. Living labs en Field labs worden ze genoemd, de levende laboratoria waarbinnen de contouren van de Smart City langzaam zichtbaar worden.

Wat is 5G, wat doet het met onze leefomgeving, hoe ziet zo’n Smart City er nu concreet uit en hoe kunnen we meepraten over en invloed uitoefenen op de ontwikkeling? Dat zijn zo in grote lijnen de vragen waar we op de landelijke contactdag antwoord op willen vinden.

Deze nieuwe ontwikkelingen lijken onstuitbaar en de impact kan enorm worden. Diverse organisaties zijn in Nederland actief om de belangen van stralingsgevoeligen en stralingsbewusten bij de overheid onder de aandacht te brengen. Het is belangrijk om de krachten te gaan bundelen. Daarom staat de dag verder in het teken van samenwerken. De stichting heeft een aantal van deze organisaties uitgenodigd voor een paneldiscussie. Doel is duidelijk te krijgen hoe wij in onze benadering meer landelijke samenhang kunnen bereiken en hoe wij elkaar kunnen ondersteunen om zo uiteindelijk overal beter zichtbaar te worden en meer resultaat te boeken.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Wilt u ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder uw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Volg ons op Twitter

Go to top