EHSWifi op schoolVoorbeeldbrievenbrief aan ICT afdeling

brief aan ICT afdeling

Downloadversie

 

Onderwerp: Minder straling op school: technische oplossingen

                                                                                                                                           (Plaats, datum....)

 

Beste ICT specialist, beste mensen van de ICT afdeling,

Het gebruik van ICT op school groeit enorm en heeft ons veel interessante onderwijsmethoden gebracht. Er zijn ook risico's aan verbonden. Bij de installatie van een draadloos WiFi-netwerk op scholen is het van belang niet alleen te kijken naar de dekking, snelheid en capaciteit, maar ook naar het minimaliseren van de straling. Dat deze draadloze technieken doordat zij continu hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) uitzenden, kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij personeel en leerlingen is nog niet zo bekend. Kinderen zijn nog gevoeliger voor EMV dan volwassenen. Stralingsvrij werken via bekabeld internet heeft de voorkeur omdat hiermee gezondheidseffecten worden voorkomen.

Klachten die voort kunnen vloeien uit het gebruik van draadloze toepassingen zijn:

  • altijd doodmoe in de klas
  • ’s nachts vaak wakker worden
  • hoofdpijn op school, concentratiestoornissen, ADHD, duizeligheid
  • Hartritmestoornissen
  • ernstige darmproblemen

Gezondheidseffecten treden al op bij blootstelling aan velden die ver onder de norm liggen die de overheid hanteert. De WHO adviseert om het zgn. 'Voorzorgsprincipe' te hanteren. D.w.z. om terughoudend om te gaan met draadloze technieken tot er meer bekend is over de veiligheid voor de gezondheid.

Ondanks het feit dat jongere generaties in de samenleving altijd en overal online willen zijn om te kunnen internetten, doen scholen er goed aan de ongecontroleerde groei van het systeem te beperken. U als ICT specialist kan hierin veel betekenen voor de leerlingen.

Hoe dicht zitten de kinderen naast de WiFi-routers? Is de straling gelijkmatig verdeeld en zijn er geen 'hot-spots' waar kinderen een onnodig hoge blootstelling oplopen, bijvoorbeeld onder de routers? Hoe hoog staat het zendvermogen van de tablets ingesteld? Wordt er gekozen voor tablets waarvan het zendvermogen verlaagd kan worden?

Wat is er technisch mogelijk?
Kan een WiFi-netwerk ook stralingsarm gemaakt worden? Ja, er zijn vele slimme technische aanpassingen mogelijk.

Plaatsing van de WiFfi-routers
Hang de WiFi-routers niet in de lokalen maar in de hal of in de gang.

Meten en instellen van de WiFi-routers
Het zendvermogen van de WiFi-routers kan vaak met een factor 10 verlaagd worden. Het is onnodig om de routers op maximaal zendvermogen te laten staan.

Wist u dat gewone WiFi-routers voor draadloos internet 24 uur per dag 10 'baken'-pulsen per seconde afgeven, ook als ze niet worden gebruikt? Dit kan meestal zonder problemen veel lager worden afgesteld.
Schakel routers uit wanneer ze niet in gebruik zijn of gebruik Eco-WiFi routers die in standby automatisch veel minder straling geven.

Straling van de laptops en tablets
De hoogste piek-blootstelling is vaak afkomstig van de straling van de laptops en tablets vanwege de korte afstand van kind tot het apparaat. Kies voor een apparaat met een instelbaar zendvermogen en zet dit op de laagste stand met Windows Apparaatbeheer (netwerkadapters -> draadloze adapters -> zendvermogen / transmit power). Dit scheelt tot een factor 10.

Verstandig werken met draadloze apparaten
Maak er met de kinderen een gewoonte van om de hun i-pads, laptops, smartphones etc. op vliegtuigmodus, WiFi-uit stand of helemaal uit te zetten als ze niet gebruikt worden.
Geef kinderen met gezondheidsklachten de gelegenheid om bekabeld te werken op internet, en zet ze niet in de buurt van de router.

 

Gespecialiseerde meetspecialisten kunnen u adviseren door de stralingswaarden te meten. Zij toetsen de stralingswaarden niet aan de torenhoge ICNIRP-normen maar aan de Duitse SBM-richtlijn, die vanuit praktijkervaring is opgesteld. Deze SBM-richtlijn geeft 10 microWatt per vierkante meter aan als acceptabel.

Stichting EHS heeft veel kennis, geeft adviezen en lezingen en verwijst naar speciaal opgeleide meetspecialisten die u bij kunnen staan met de nodige aanpassingen om tot een veilige en gezonde leeromgeving voor kinderen te komen.

 

Interessant om te lezen: Baas van Ebay stuurt zijn kinderen naar een school zonder technologie. Zo ook medewerkers van Silicon Valley giganten als Google, Apple, Yahoo en Hewlett-Packard. (bron:* 1. New York Times).

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Downloadversie

Meldpunt elektrogevoeligheid

Meld je symptomen...

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Go to top